Reklamacje i zwroty

Reklamacje

Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego. 
W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. Należy pamiętać, ze zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Należy zwrócić szczególną uwagę na wszelkie uszkodzenia opakowania czy taśm zabezpieczających. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 22 824 02 68 lub mailowo redakcja@medph.pl

1. Klient zgłasza ewentualne braki w dostawach lub fakt otrzymania egzemplarza z wadami jakościowymi. Reklamacje dotyczące braków powinny być zgłaszane natychmiast po stwierdzeniu braku ciągłości w numeracji. Reklamacje dotyczące wad jakościowych powinny być zgłaszane natychmiast po ich stwierdzeniu.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

 W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: redakcja@medph.pl lub telefonicznie: 22 824 02 68. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

 

Zwrot produktów

 

1. Prenumerator będący konsumentem, mający zwykłe miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma prawo odstąpić od umowy o dostarczanie Prenumeraty w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Prenumerator musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Wzór formularza można pobrać ze strony http://sklep.medph.pl/content/7-formularz-odstapienia-od-umowy. Do zachowania czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu. W przypadku odstąpienia od umowy Prenumeratorowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, pomniejszone o już dostarczone numeru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Prenumeratora w pierwotnej transakcji, chyba że Prenumerator wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu. W każdym przypadku Prenumerator nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności po odstąpieniu od umowy.

2. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Wzór formularza można pobrać ze strony http://sklep.medph.pl/content/7-formularz-odstapienia-od-umowy

3. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.